Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

2525 605d 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaagravaine agravaine
capehorndream
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
6836 7a14 500

tastefullyoffensive:

Hulk Dog! (photo via henderp)

Reposted fromprincekheldar princekheldar viaagravaine agravaine
capehorndream
capehorndream
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamagolek22 magolek22
0259 ec71
Reposted fromtron tron viaFlypn Flypn
5041 296b 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viahexxe hexxe
capehorndream
7661 9b59
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahexxe hexxe
capehorndream
3877 faa2 500
6383 b396
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaarizonadream arizonadream

May 31 2015

capehorndream
Cenię sobie picie wódki w inteligentnym towarzystwie, bo po dwóch godzinach nie jestem pijany, tylko wysilam mózg do rozmowy, przez co się nie upijam. Z kolei impreza z nudnymi ludźmi sprawia, że palę tonę szlugów i umieram dnia następnego. I jestem zły, że w ogóle wyszedłem z domu. Tandetny amerykański film dostarczyłby mi więcej przemyśleń.
— Emil Blef
Reposted fromsesja sesja viaarizonadream arizonadream
capehorndream

" Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła. "

~ Marcin Świetlicki

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging viaMagnolia11 Magnolia11
0966 3f75
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaadmn admn
7328 aa8b
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaadmn admn
9665 b200
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaadmn admn
capehorndream
9592 1c2f 500
Reposted fromocks ocks viaviceer viceer

May 30 2015

3462 3e0e
Reposted fromikillorigami ikillorigami
capehorndream
3074 4ca0
Reposted fromdarkelegance darkelegance
capehorndream

(...) czego ja od niej chciałem? Pieścić? Dręczyć? Poniżać? Wielbić? Czy chciałem z nią świństwa, czy anielstwa? Było dla mnie ważne, żeby tarzać się w niej czy żeby ją objąć ramieniem, przytulić? Bo ja wiem, bo ja wiem, w tym sęk, nie wiem...

— Witold Gombrowicz, "Kosmos".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
capehorndream
4406 9202
Reposted fromedmund edmund viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl