Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

capehorndream
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viablackheartgirl blackheartgirl
capehorndream
8881 8a01 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacats cats
capehorndream
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viazoi zoi
1248 4218 500
Reposted fromfunkthis funkthis viamaciekp maciekp
capehorndream
4596 e508 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaSurvivedGirl SurvivedGirl
capehorndream
4659 d496
Reposted fromckisback ckisback viamaciekp maciekp

March 03 2018

capehorndream
Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie - jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.
— Konfucjusz
capehorndream
7974 146c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viacalaverite calaverite
capehorndream

Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy. 

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
capehorndream
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viasziiiz sziiiz
capehorndream
3379 29be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
2054 9ba0 500
capehorndream
Winter Wolken
Reposted fromdhoop dhoop viatohuwabohu tohuwabohu
capehorndream
2694 eef3
Reposted fromsavatage savatage viastylte stylte
capehorndream
3352 353a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaGunToRun GunToRun
capehorndream
2214 5615
Reposted fromkarahippie karahippie viadeparter departer

February 25 2018

capehorndream
4996 fd93 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viafinkregh finkregh
capehorndream
1398 016f 500
Reposted froms3 s3 viaRedHeadCath RedHeadCath
capehorndream
4123 11c2
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl